Bodyfactory

Siden 1. oktober 2011 har Bodyfactory eksisteret som Fitnesscenter, og sidenhen udvidet med den del som bliver omtalt som X-fit factory, og du kan i dag træne individuelt eller på hold, i vores 960 kvm store center.

Det sociale:
Vi ønsker at alle vores medlemmer skal have en god oplevelse med deres træning, hvor det altid har været kutyme at alle hilser og gerne siger; “Hej” “god træning” eller “god weekend”.
Der er plads til dig, som ikke nødvendigvis kommer i det nyeste træningstøj, og bare vil have håret i en hestehale og lade makeuppen blive hjemme – og husk, vi har alle været nybegyndere.

Træning:

Rent “fagteknisk” eller biomekanisk, har vi altid vægtet at finde maskiner som virker optimalt, dvs. at du finder maskiner som gør præcis det den bør gøre, og ikke er 2. prioritet i forhold til et design af maskinen. Derfor vil du finde mange forskellige mærker hos os, som er de helt store indenfor fitnessbranchen.

Opdelingen:

I gadeplan er vores indgang til Bodyfactorys faciliteter – på denne etage finder du vores Fitnessmaskiner og frivægte, og ligeledes opgangen til 1.sal.

På 1 sal har vi: Omklædningsrum, Cardio, og et mindre fitnessområde, Yogarum/Udstrækningsrum, og adgangsvej til X-fit (hvis du har dette medlemskab)

 

Er du i tvivl om noget, så find os på Facebook eller Instagram og se vores videoer og opslag, eller stil gerne spørgsmål, så vil vi svare efter bedste evne.

 

 

HUSETS REGLER

 

Centeret er videoovervåget

 1. Rygning og indtagelse af forbudte stoffer er ikke tilladt hos BodyFactory. Doping accepteres ikke og brug heraf vil medføre omgående bortvisning. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.
 2. Børn og unge under 14 år og ikke-medlemmer må ikke opholde sig på træningsarealer samt omklædningsrum.
 3. Udstyret må kun benyttes til de øvelser, de er beregnet til. Håndvægte og vægtstænger skal have gulvkontakt, før de slippes. Udstyr rengøres og lægges på plads umiddelbart efter brug. Kalk i pulverform er ikke tilladt at benytte.
 4. Der må ikke tages billeder eller film af andre medlemmer i centeret uden deres forudgående samtykke. Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i BodyFactory omklædningsrum.
 5. Der skal anvendes træningstøj og indendørssko til træning. Bare tæer, jeans, arbejdstøj mv. er ikke tilladt.
 6. Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter brug. Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, kan blive klippet op og erstattes ikke. BodyFactory er ikke ansvarlig for de ting, der opbevares i skabene.
 7. Babyer kan medbringes i lift. Barnevogn er tilladt hvor de fysiske rammer tillader det.
 8. Åbningstiderne skal overholdes, og centeret skal være forladt ved lukketid. Seneste adgang til centeret er en halv time inden lukketid.
 9. Personlig træning må udelukkende udøves af personlige trænere, som har indgået skriftlig samarbejdsaftale med Bodyfactory.
 10. Personalets anvisninger skal altid følges.

MEDLEMSBETINGELSER

Generelt
Når du opretter et medlemskab i BodyFactory, accepterer du BodyFactory medlemsbetingelser, datapolitik og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelserne pr. e-mail.

Varighed af medlemskab
Dit medlemskab er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.

Medlemskab
Ved oprettelse af medlemskab, skal du oplyse dit navn og mailadresse. Det er dit ansvar, at BodyFactory til enhver tid har dine korrekte kontaktoplysninger. Du skal være fyldt 14 år, for at blive medlem i BodyFactory.

Medlemschip og anvendelse
Medlemschip er personligt – og må ikke benyttes af andre. Du må ikke udlevere dit medlemschip til en anden person eller lukke andre ind med chippen. Det gælder også, selvom ham/hende du lukker ind er medlem, men har glemt sit eget medlemschip . Misbrug medfører eventuelt bortvisning.

 

Du må træne i centerets åbningstid. Ophold i centeret uden for åbningstid bliver betragtet som misbrug af medlemschip og vil eventuelt medføre bortvisning.

Til- og afmelding af hold
Du kan til- og afmelde dig hold via flexybox

 

Betaling og betalingsaftale
Du betaler månedligt for løbende medlemskab, samt et administrationsgebyr som fremgår af BodyFactorys prisliste. Ved indmeldelse betaler du et oprettelsesgebyr – se prisliste.

 

 

Manglende betaling
Hvis vi ikke modtager betaling for dit medlemskab 1. i hver måned, kan BodyFactory lukke dit medlemskab og opkræve betaling for alle udeståender til betaling straks. Du vil blive opkrævet et rykkergebyr, for manglende betaling. Prisen for rykkergebyr er kr. 100,- efter 1. Rykker. Du kan ikke benytte dit medlemskort til træning, hvis dit medlemskort er blokeret eller lukket ned pga. gæld. Når du har betalt dit udestående, samt evt. rykkergebyr til BodyFactory, aktiveres dit medlemschip igen.

Opsigelse af løbende medlemskab
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned, plus én måned. Opsigelse af medlemskab kan kun ske via udmeldelsesblanket, som forefindes ved indgangen hos BodyFactory.

 

Udelukkelse af medlem
I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, eller personalets anvisninger, kan BodyFactory lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Du får ikke refunderet betaling for medlemskab den resterende måned.

Doping
Du må ikke benytte, sælge, overdrage eller besidde dopingmidler, eller medvirke til at en anden person benytter doping. Overtrædelse af ovennævnte medfører øjeblikkelig bortvisning, samt opsigelse af dit medlemskab.

Helbredstilstand og personskade
Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand der tillader deltagelse i al aktivitet i BodyFactory. Al træning, samt færden i centrene, sker på eget ansvar.

Værdigenstande
BodyFactory anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab under træning. BodyFactory er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade. Det er ikke tilladt at have personlige skabe, du skal derfor tømme dit skab, når du forlader centeret. Skabe der ikke er tømt, kan blive klippet op og tømt efter lukketid. Skader heraf på fx hængelåse erstattes ikke.

Medlemsinformation
BodyFactory kan sende løbende mails og SMS’er ud med relevant information om dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller online.

Fortrydelse af køb
Når du køber et medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du har købt medlemskabet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du sende en mail til BodyFactory. Fortrydelsesretten bortfalder når du har afhentet dit medlemschip, meldt dig til hold eller taget medlemskabet i brug.

Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb af produkter og andet i vores automater.

Ændring af medlemsbetingelser og priser
BodyFactory kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen på dit medlemskab til en hver tid. Væsentlige ændringer på priser, vilkår og betingelser vil blive varslet pr. e-mail inden for løbende måned, plus én måned, før ændringen træder i kraft. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lign. vil altid kunne findes på BodyFactorys prisliste.

Hvis du har ansøgt om medlemskab i BodyFactory, og du får et AFSLAG på dette, vil en årsag være:

 • Hvis man har større skyldner fra tidligere medlemskab.
 • Hvis man er gået ind sammen med andre som ER medlem og trænet uden medlemskab – eller hvis man har lukket ikke medlemmer ind, som har trænet.
 • Hvis man er eller har været involveret i banderelateret aktivitet – da dette skaber utryghed blandt ansatte og medlemmer.
 • Hvis man ytre sig om at man vil benytte doping.
 • Hvis man tidligere har været medlem og ikke har behandlet udstyr og lokaler ordentligt.

Hvis man falder for en af disse regler – og har lavet en online indmeldelse – vil man få en mail eller sms om, at man ikke kan blive medlem, og få sin evt betaling tilbageført.